نمایشگاه عمان 1397

نمایشگاه عمان

نمایشگاه زیرساخت عمان یکی از مطرح ترین نمایشگاه ها در نوع خود بوده و هر ساله تعداد زیادی از شرکتهای معتبر عمانی و غیر عمانی با شرکت در این رویداد دستاوردها و فناوریهای نوین خود را به بازدید کنندگان ارائه می نمایند. شرکت مدرن دقم نیز با توجه به ورود به بازار عمان اقدام به برپایی غرفه و معرفی قابلیت های خود در زمینه راهسازی و روشهای جدید نگهداری راه، تولید و صادرات قیر، مشاوره فنی و آزمایشگاهی و طرح و اجرای سیستمهای خورشیدی نمود. ... بیشتر