آسفالت سرد

الزامات طرح اختلاط رویه های اسلاری سیل و میکرو سرفیسینگ

امروزه مساله نگهداري راهها و جلوگيري از افزايش هزينه هاي تعمير و نگهداري، جزء سياستهاي اصلي سازمان هاي متولي امر نگهداري راهها مي باشد. روشهاي نگهداري پيشگيرانه، علاوه بر كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري جاده ها، باعث افزايش طول عمر و بهبود عملكرد راهها مي شود. ... بیشتر