عملکرد بهتر تک کت و فاگ سیل امولسیونی در پرکردن و جلوگیری از رشد ترکها به روش اسکراب سیل

امروزه استفاده از امولسيون هاي قيري روبه افزايش مي باشد و هر روز كاربرد و يا روش جديد استفاده از امولسيون هاي مختلف ارائه مي شود. از جمله مهمترين كاربردهاي استفاده از قيرهاي امولسيون، استفاده به عنوان لايه تك كت مي باشد. ... بیشتر