پروژه زاهدان

بهسازی و آسفالت حفاظتی زاهدان-دشتک

از اجرای آخرین لایه روکش آسفالت گرم محور اصلی حدفاصل زاهدان – سه راهی دشتک بیش از 5 سال گذشته است و با توجه به عوارض مشاهده شده از جمله ترکهای حرارتی با دهانه کمتر از 2 سانتیمتر، وجود تو رفتگی در مسیر لاستیک خودروهای سنگین و خمیری شدن آسفالت در بعضی مقاطع، پروژه مذکور به شرح ذیل تعریف و اجرا گردید: ... بیشتر