آسفالت-با-استخوانبندی-سنگدانه-ای

آسفالت با استخوان بندی سنگدانه ای

روکش های آسفالتی همواره یکی از پرهزینه ترین بخش های احداث و نگهداری راه ها می باشند که سالانه میلیون ها دلار برای این امر اختصاص می یابد. به همین دلیل اجرای روکش آسفالتی با دوام زیاد و هزینه تعمیر و نگهداری کم، همواره یکی از دغدغه های سازمان های متولی ساخت و نگهداری راه ها بوده است. ... بیشتر