گزارش مطالعات پژوهشی

در راستای جایگزینی قیر امولسیونی به جای قیرهای محلول در مواد نفتی و با توجه به کیفیت پایین تولید و اجرای آسفالتهای سرد رودمیکس (آخوره ای)، این شرکت با استفاده از دو دستگاه کارخانه تولید آسفالت سیار اقدام به تولید و اجرای این نوع آسفالت نموده است. ... بیشتر