پروژه ها

پروژهای انجام شده و در حال انجام شرکت راه و ساختمان سنگ و کوه
شماره کارفرما شماره قرارداد مورخ عنوان پروژه مدت پیمان مبلغ اولیه پیمان(ریال)
۱ اداره کل راه وشهر سازی ایرانشهر

 

۲۳۰۶۸ ۱۳۸۳/۱۲/۲۶ عملیات اجرای روکش آسفالت گرم محور جکیگور-چابهار ۱۳ ماه ۳۱,۷۸۱,۸۱۵,۸۲۰
۲ ۲۳۰۶۹ ۱۳۸۳/۱۲/۲۶ عملیات اجرای پروژه اصلاح نقاط حادٍثه خیز محور جکیگور-چابهار ۷ ماه ۷,۲۹۹,۵۶۴,۳۳۹
۳ ۲۵۹۲ ۱۳۸۵/۰۲/۱۰ پروژه قطعه دوم بهسازی وروکش آسفالت فاز ۱ و۲ دشتیاری ۳ ماه ۲,۶۹۳,۹۵۹,۵۷۵
۴ ۶۳۳۳ ۱۳۸۵/۰۳/۲۹ اصلاح نقاط حادٍثه خیز محور جکیگور-چابهار ۴ ماه ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ ۱۷۵۴۰ ۱۳۸۵/۰۸/۱۵ عملیات محور سندحمزه-نوبندیان-کلانی وروکش آسفالت فاز ۱و۲ دشتیاری ۶ ماه ۸,۴۲۴,۷۵۹,۸۴۲
۶ ۲۴۷۰۱ ۱۳۸۵/۱۱/۱۵ بهسازی وروکش آسفالت قطعه ۲ محور چابهار کنارک ۱۱ ماه ۱۵,۵۸۵,۸۸۰,۱۴۰
۷ ۲۴۷۹۶ ۱۳۸۵/۱۱/۱۵ عملیات پروژه اصلاح وتکمیل نقاط حادٍثه خیز وواریانتهای محور جکیگور-چابهار ۱۲ ماه ۱۸,۰۸۰,۶۰۴,۸۴۰
۸ ۴۲۶۳ ۱۳۸۷/۰۲/۳۰ اجرای عملیات بهسازی وروکش آسفالت گرم محور کنارک -پزم ۱۸ ماه ۳۵,۱۵۸,۳۲۹,۸۹۰
۹ ۶۱۶۳ ۱۳۸۸/۰۳/۰۶ اجرای عملیات تک کت وسیل کت در محورهای حوزه استحفاظی ۴ ماه ۲,۲۲۶,۹۱۶,۳۱۵
۱۰ ۳۷۷۲ ۱۳۸۸/۰۴/۱۴ اجرای آسفالت گرم به ضخامت ۷ سانتیمتر ۲ ماه ۳,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ ۲۷۲۷۸ ۱۳۸۸/۱۰/۱۹ قیر پاشی در حوزه استحفاظی اداره کلراه ایرانشهر ۷ ماه ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ ۴۵۵۴۳ ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ اجرای قیر پاشی (سیل کت امولسیونی) در حوزه استحفاظی ۲ ماه ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ ۵۲۵۵۸ ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ اجرای آسفالت گرم محور روستایی حوزه چابهار ۱۰ ماه ۳۷,۶۶۴,۶۲۲,۰۳۸
۱۴ ۶۰۳۷ ۱۳۹۰/۰۲/۳۰ اجرای آسفالت سطحی در محورهای روستایی شهرستان کنارک ۱۲ ماه ۳۶,۳۸۱,۰۲۵,۳۰۲
۱۵ ۱۷۰۳۶ ۱۳۹۰/۰۵/۰۵ اجرای قیر پاشی (سیل کت امولسیونی) در حوزه استحفاظی ۲ ماه ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ ۳۴۰۹۳ ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ روکش آسفالت گرم پلها وراههای طرفین محور کنارک -کاروان ۴ ماه ۱۰,۰۵۲,۳۹۳,۴۰۰
۱۷ ۳۰۰۰۶ ۱۳۹۰/۱۰/۲۱ روکش آسفالت سطحی با قیر امولسیون در محور های روستایی کنارک ۱۴ ماه ۲۲,۶۸۹,۵۶۳,۵۵۸
۱۸ ۱۰۲۹۴ ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ آسفالت سرد امولسیونی در محور تنگ زرآباد ۴ ماه ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ ۴۱۰۶۶ ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ بهسازی وروکش آسفالت محور چابهار -نیکشهر ۱۲ ماه ۳۸,۰۵۵,۸۱۷,۰۸۴
۲۰ ۴۱۱۹۷ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ آسفالت گرم جهت لکه گیری در حوزه استحفاظی اداره راه ۱ ماه ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ ۴۷۴۱۴ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ آسفالت گرم جهت روکش موضعی در حوزه استحفاظی اداره راه ۱ ماه ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ ۲۳۷۷۲ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ اجرای آسفالت سطحی محور جکیگور-قصرقند- نیکشهر ۲۴ ماه ۵۷,۸۳۹,۲۹۸,۹۱۱
۲۳ ۹۵۷ ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ روکش آسفالت گرم محورهای روستایی شهرستان کنارک ۲۴ ماه ۵۷,۸۳۹,۲۹۸,۹۱۱
۲۴ اداره کل راه وشهرسازی هرمزگان 
 
 
 ۳۴۵۹۷ ۱۳۹۰/۱۲/۰۷  اجرای آسفالت راههای روستایی با قیر امولسیونی ۳ ماه  ۳۳,۵۱۱,۵۵۹,۵۰۲
۲۵  ۴۶۶۴۷ ۱۳۹۱/۰۸/۰۱  روکش آسفالت با قیر امولسیونی ۵ ماه  ۲۱,۹۱۹,۸۷۲,۰۸۰
۲۶ ۶۰۱۹۸  ۱۳۹۳/۱۰/۱۳  روکش آسفالت با قیر امولسیونی راههای روستایی جاسک ۶ ماه  ۴۴,۴۵۷,۸۰۶,۳۸۲
۲۷ اداره کل راه وشهرسازی گیلان  ۲۳۸۵۶   ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ عملیات زیر سازی واسفالت سرد راه روستایی ناوه-انبوه ۵ ماه   ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ اداره کل بنادر ودریانوردی چابهار   ۱۵۵۶ ۱۳۹۱/۰۲/۲۷  آسفالت ونصب علائم ترافیکی بنادر شهید بهشتی وکلانتری چابهار ۵ ماه   ۲۶,۶۷۴,۰۵۶,۹۵۸
۲۹ مجری طرحهای عمرانی نداجا   ۳۷۶ ۱۳۹۱/۰۲/۰۴  محوطه سازی اماکن اداری وراههای دسترسی به انبارها ۸ ماه   ۳۳,۵۱۸,۶۸۵,۹۹۷
۳۰ اداره کل راه وشهرسازی اردبیل   ۹۰۳۰  ۱۳۹۱/۰۴/۲۰ آسفالت سرد با قیر امولسیونی راه روستایی دیلم اباد میانرودان-نیل ۲ ماه   ۱۶,۵۲۶,۰۷۹,۳۳۷
۳۱ شهرداری زاهدان   ۱۶۵۵ ۱۳۹۶/۱۲/۱۸  بهسازی واسفالت معابر شهر زاهدان ۴ ماه   ۱۴,۵۹۹,۹۱۰,۰۰۰
۳۲ اداره کل راهداری وحمل ونقل کرمان 
 
۷۳۹۸  ۱۳۹۶/۰۳/۲۱  اجرای میکروسرفیسینگ راههای سطح استان ۹ ماه   ۲۴,۷۸۰,۷۴۱,۹۲۱
۳۳  ۴۱۱۳۹  ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ درزگیری،لکه گیری ،روکش آسفالت محور سیرجان -بردسیر-کرمان ۸ ماه   ۲۳,۷۲۵,۴۷۹,۹۹۸
۳۴ اداره کل راهداری وحمل ونقل زاهدان 
 
۲۹۸۳۵  ۱۳۹۴/۱۰/۰۱  روکش آسفالت پایانه بار چابهار ۳ ماه   ۳,۹۹۰,۲۲۸,۹۵۰
۳۵  ۲۲۹۳۵ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰  روکش اسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ محور زاهدان- دشتک ۴ ماه   ۱۷,۸۸۸,۹۹۹,۹۹۱
۳۶ اداره کل راهداری وحمل ونقل استان آذربایجان شرقی 
 
 
 
۳۷۸۰۱   ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ اجرای فایبرمت همراه با آسفالت سرد با لاتکس واسکراب سیل ازاد راه باند برگشت به تبریز ۱۲ ماه   ۳۹,۸۰۹,۹۹۹,۳۷۲
۳۷ ۳۷۷۹۹  ۱۳۹۶/۱۱/۰۵  اجرای فایبرمت همراه با آسفالت سرد با لاتکس واسکراب سیل ازاد راه باند رفت به زنجان ۱۲ ماه   ۳۹,۹۸۳,۸۴۰,۳۹۳
۳۸ ۱۵۷۶۵  ۱۳۹۷/۰۵/۰۱  اجرای آسفالت سرد همراه با لاتکس واجرای اسکراب سیل محور هشترود- مراغه ۶ ماه   ۲,۱۸۲,۲۱۶,۷۵۱
۳۹ ۱۵۷۶۷  ۱۳۹۷/۰۵/۰۱  اجرای آسفالت سرد همراه با لاتکس واجرای اسکراب سیل محور مراغه -هشترود ۶ ماه  ۲,۱۸۲,۲۱۶,۷۵۱
۴۰ شرکت پتروشیمی آریا  ۱۰۵   ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ عملیات جاده های پیرامونی داخلی سایت پتروشیمی آریا ۴ ماه   ۱۸,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰