پروژه ها

پروژهای انجام شده و در حال انجام شرکت راه و ساختمان سنگ و کوه
شمارهکارفرماشماره قراردادمورخعنوان پروژهمدت پیمانمبلغ اولیه پیمان(ریال)
۱اداره کل راه وشهر سازی ایرانشهر

 

۲۳۰۶۸۱۳۸۳/۱۲/۲۶عملیات اجرای روکش آسفالت گرم محور جکیگور-چابهار۱۳ ماه۳۱,۷۸۱,۸۱۵,۸۲۰
۲۲۳۰۶۹۱۳۸۳/۱۲/۲۶عملیات اجرای پروژه اصلاح نقاط حادٍثه خیز محور جکیگور-چابهار۷ ماه۷,۲۹۹,۵۶۴,۳۳۹
۳۲۵۹۲۱۳۸۵/۰۲/۱۰پروژه قطعه دوم بهسازی وروکش آسفالت فاز ۱ و۲ دشتیاری۳ ماه۲,۶۹۳,۹۵۹,۵۷۵
۴۶۳۳۳۱۳۸۵/۰۳/۲۹اصلاح نقاط حادٍثه خیز محور جکیگور-چابهار۴ ماه۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱۷۵۴۰۱۳۸۵/۰۸/۱۵عملیات محور سندحمزه-نوبندیان-کلانی وروکش آسفالت فاز ۱و۲ دشتیاری۶ ماه۸,۴۲۴,۷۵۹,۸۴۲
۶۲۴۷۰۱۱۳۸۵/۱۱/۱۵بهسازی وروکش آسفالت قطعه ۲ محور چابهار کنارک۱۱ ماه۱۵,۵۸۵,۸۸۰,۱۴۰
۷۲۴۷۹۶۱۳۸۵/۱۱/۱۵عملیات پروژه اصلاح وتکمیل نقاط حادٍثه خیز وواریانتهای محور جکیگور-چابهار۱۲ ماه۱۸,۰۸۰,۶۰۴,۸۴۰
۸۴۲۶۳۱۳۸۷/۰۲/۳۰اجرای عملیات بهسازی وروکش آسفالت گرم محور کنارک -پزم۱۸ ماه۳۵,۱۵۸,۳۲۹,۸۹۰
۹۶۱۶۳۱۳۸۸/۰۳/۰۶اجرای عملیات تک کت وسیل کت در محورهای حوزه استحفاظی۴ ماه۲,۲۲۶,۹۱۶,۳۱۵
۱۰۳۷۷۲۱۳۸۸/۰۴/۱۴اجرای آسفالت گرم به ضخامت ۷ سانتیمتر۲ ماه۳,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲۷۲۷۸۱۳۸۸/۱۰/۱۹قیر پاشی در حوزه استحفاظی اداره کلراه ایرانشهر۷ ماه۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۴۵۵۴۳۱۳۸۹/۱۰/۱۸اجرای قیر پاشی (سیل کت امولسیونی) در حوزه استحفاظی۲ ماه۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۵۲۵۵۸۱۳۸۹/۱۲/۱۱اجرای آسفالت گرم محور روستایی حوزه چابهار۱۰ ماه۳۷,۶۶۴,۶۲۲,۰۳۸
۱۴۶۰۳۷۱۳۹۰/۰۲/۳۰اجرای آسفالت سطحی در محورهای روستایی شهرستان کنارک۱۲ ماه۳۶,۳۸۱,۰۲۵,۳۰۲
۱۵۱۷۰۳۶۱۳۹۰/۰۵/۰۵اجرای قیر پاشی (سیل کت امولسیونی) در حوزه استحفاظی ۲ ماه۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۳۴۰۹۳۱۳۹۰/۰۹/۲۰روکش آسفالت گرم پلها وراههای طرفین محور کنارک -کاروان۴ ماه۱۰,۰۵۲,۳۹۳,۴۰۰
۱۷۳۰۰۰۶۱۳۹۰/۱۰/۲۱روکش آسفالت سطحی با قیر امولسیون در محور های روستایی کنارک۱۴ ماه۲۲,۶۸۹,۵۶۳,۵۵۸
۱۸۱۰۲۹۴۱۳۹۲/۰۴/۰۱آسفالت سرد امولسیونی در محور تنگ زرآباد۴ ماه۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۴۱۰۶۶۱۳۹۲/۱۱/۰۹بهسازی وروکش آسفالت محور چابهار -نیکشهر۱۲ ماه۳۸,۰۵۵,۸۱۷,۰۸۴
۲۰۴۱۱۹۷۱۳۹۲/۱۱/۱۹آسفالت گرم جهت لکه گیری در حوزه استحفاظی اداره راه۱ ماه۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۴۷۴۱۴۱۳۹۲/۱۲/۲۰آسفالت گرم جهت روکش موضعی در حوزه استحفاظی اداره راه۱ ماه۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲۳۷۷۲۱۳۹۳/۰۶/۲۴اجرای آسفالت سطحی محور جکیگور-قصرقند- نیکشهر۲۴ ماه۵۷,۸۳۹,۲۹۸,۹۱۱
۲۳۹۵۷۱۳۹۴/۰۱/۱۸روکش آسفالت گرم محورهای روستایی شهرستان کنارک۲۴ ماه۵۷,۸۳۹,۲۹۸,۹۱۱
۲۴اداره کل راه وشهرسازی هرمزگان 
 
 
 ۳۴۵۹۷۱۳۹۰/۱۲/۰۷ اجرای آسفالت راههای روستایی با قیر امولسیونی۳ ماه ۳۳,۵۱۱,۵۵۹,۵۰۲
۲۵ ۴۶۶۴۷۱۳۹۱/۰۸/۰۱ روکش آسفالت با قیر امولسیونی۵ ماه ۲۱,۹۱۹,۸۷۲,۰۸۰
۲۶۶۰۱۹۸ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ روکش آسفالت با قیر امولسیونی راههای روستایی جاسک۶ ماه ۴۴,۴۵۷,۸۰۶,۳۸۲
۲۷اداره کل راه وشهرسازی گیلان ۲۳۸۵۶  ۱۳۹۳/۰۴/۰۹عملیات زیر سازی واسفالت سرد راه روستایی ناوه-انبوه۵ ماه  ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸اداره کل بنادر ودریانوردی چابهار  ۱۵۵۶۱۳۹۱/۰۲/۲۷ آسفالت ونصب علائم ترافیکی بنادر شهید بهشتی وکلانتری چابهار۵ ماه  ۲۶,۶۷۴,۰۵۶,۹۵۸
۲۹مجری طرحهای عمرانی نداجا  ۳۷۶۱۳۹۱/۰۲/۰۴ محوطه سازی اماکن اداری وراههای دسترسی به انبارها۸ ماه  ۳۳,۵۱۸,۶۸۵,۹۹۷
۳۰اداره کل راه وشهرسازی اردبیل  ۹۰۳۰ ۱۳۹۱/۰۴/۲۰آسفالت سرد با قیر امولسیونی راه روستایی دیلم اباد میانرودان-نیل۲ ماه  ۱۶,۵۲۶,۰۷۹,۳۳۷
۳۱شهرداری زاهدان  ۱۶۵۵۱۳۹۶/۱۲/۱۸ بهسازی واسفالت معابر شهر زاهدان۴ ماه  ۱۴,۵۹۹,۹۱۰,۰۰۰
۳۲اداره کل راهداری وحمل ونقل کرمان 
 
۷۳۹۸ ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ اجرای میکروسرفیسینگ راههای سطح استان۹ ماه  ۲۴,۷۸۰,۷۴۱,۹۲۱
۳۳ ۴۱۱۳۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴درزگیری،لکه گیری ،روکش آسفالت محور سیرجان -بردسیر-کرمان۸ ماه  ۲۳,۷۲۵,۴۷۹,۹۹۸
۳۴اداره کل راهداری وحمل ونقل زاهدان 
 
۲۹۸۳۵ ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ روکش آسفالت پایانه بار چابهار۳ ماه  ۳,۹۹۰,۲۲۸,۹۵۰
۳۵ ۲۲۹۳۵۱۳۹۶/۰۴/۱۰ روکش اسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ محور زاهدان- دشتک۴ ماه  ۱۷,۸۸۸,۹۹۹,۹۹۱
۳۶اداره کل راهداری وحمل ونقل استان آذربایجان شرقی 
 
 
 
۳۷۸۰۱  ۱۳۹۶/۱۱/۰۵اجرای فایبرمت همراه با آسفالت سرد با لاتکس واسکراب سیل ازاد راه باند برگشت به تبریز۱۲ ماه  ۳۹,۸۰۹,۹۹۹,۳۷۲
۳۷۳۷۷۹۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ اجرای فایبرمت همراه با آسفالت سرد با لاتکس واسکراب سیل ازاد راه باند رفت به زنجان۱۲ ماه  ۳۹,۹۸۳,۸۴۰,۳۹۳
۳۸۱۵۷۶۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ اجرای آسفالت سرد همراه با لاتکس واجرای اسکراب سیل محور هشترود- مراغه۶ ماه  ۲,۱۸۲,۲۱۶,۷۵۱
۳۹۱۵۷۶۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ اجرای آسفالت سرد همراه با لاتکس واجرای اسکراب سیل محور مراغه -هشترود۶ ماه ۲,۱۸۲,۲۱۶,۷۵۱
۴۰شرکت پتروشیمی آریا ۱۰۵  ۱۳۹۷/۰۳/۲۸عملیات جاده های پیرامونی داخلی سایت پتروشیمی آریا۴ ماه  ۱۸,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰