supplying bitumen

با انجام عملیات نگهداری پیشگیرانه و بکار گیری روش های ترمیم سطح روسازی ، ضمن حفظ شرایط عملکردی ،کیفیت بهره برداری از راه بهبود یافته و با ارائه راه حلهای کم هزینه ،کیفیت بهره وری از روسازی نیز افزایش می یابد.ازجمله کارآمدترین مخلوط های آسفالت حفاظتی ، آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ است که نوعی مخلوط آسفالت امولسیونی است که معمولابه صورت سرد (در دمای محیط ) تهیه و پخش میگردد .

 هدف از این پژوهش بررسی تاثیر قیر که یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده میکروسرفیسینگ میباشد بر روی کیفیت این نوع آسفالت حفاظتی است. بر همین اساس چهار نمونه قیر از اصلی ترین پالایشگاههای قیر کشور شامل تهران ، اصفهان ، شیراز و بندرعباس تهیه گردید و در آزمایشگاه مجهز شرکت سپاهان قیر چابهار که دارنده دستگاههای اصلی آزمایش کیفیت مخلوطهای اسلاری و میکروسرفیسینگ میباشد ، ضمن بررسی خواص شیمیایی و فیزیکی آنها ، با تمامی آنها امولسیون پلیمری ساخته شد و سپس با ساخت نمونه های میکروسرفیسینگ با این قیرهای امولسیون بر اساس طرح اختلاط انجمن بین المللی پوشش سطحی اسلاری (ISSA) و با یک نوع مصالح مرغوب خواص آنها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت .

مطابق نتایج بدست آمده با فرض ثابت گرفتن تمامی اجزاء ساخت مخلوط میکروسرفیسنگ ، با تغییر قیر واستفاده ازچهار نوع قیر آزمایش شده فوق الذکر تغییر محسوس و تاثیر گذاری بر روی نتایج آزمایشات مشاهده نگردید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *